ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ιστότοπος “inomofloating.com”, συμπεριλαμβανομένων των υποτομέων & του λοιπού περιεχομένου του (στο εξής καλούμενος “ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ”) ανήκει στην επιχείρηση με επωνυμία “ΙΝΟΜΟ ΕΕ” με έδρα τη Θεσσαλονίκη (στο εξής καλούμενη “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ”). Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ λειτουργεί ως χώρος πληροφόρησης και ως ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου. Όλα τα πρόσωπα που εισέρχονται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ και περιηγούνται στις σελίδες του καλούνται στο εξής “ΧΡΗΣΤΕΣ”. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συναλλάσσονται, εγγράφονται ή κάνουν χρήση υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, καλούνται στο εξής “ΠΕΛΑΤΕΣ”. Οι ΠΕΛΑΤΕΣ είναι υποσύνολο των ΧΡΗΣΤΩΝ.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο πελάτης κατά την χρήση και την περιήγηση στον ιστότοπο  inomofloating.com, κατά την επικοινωνία του με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, αλλά και κατά την εισαγωγή των στοιχείων του για την ολοκλήρωση μίας αγοράς στον ιστότοπο, συμφωνεί με τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και από άτομα/επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί της, προκειμένου η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ να προχωρήσει στην ολοκλήρωση και αποστολή των παραγγελιών του, καθώς και για διαφημιστικούς, στατιστικούς και εμπορικούς σκοπούς.

Ο πελάτης/χρήστης του ιστοτόπου είναι ελεύθερος να διαγραφεί από οποιαδήποτε ενέργεια μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή, καθώς και να ζητήσει από τη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το inomofloating.com θα ήθελε να σας ενημερώσει για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), έχοντας πάντα ως γνώμονα την νομιμότητα και την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται από το νέο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ως προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), ο οποίος ρυθμίζει θέματα αναφορικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Νόμου (Ν. 2472/1997) περί της προστασίας του ατόμου και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018 και δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να ελέγχει καλύτερα τα προσωπικά του δεδομένα. Στο inomofloating.com παίρνουμε πολύ σοβαρά την διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Για τον λόγο αυτό τηρούμε αυστηρά την Πολιτική Ασφάλειας & Απορρήτου, κατά την πλοήγηση αλλά και στις συναλλαγές σας στην ιστοσελίδα μας, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον κανονισμό.

Το inomofloating.com δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων, καθώς επίσης και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία και καταγγελίας σε εποπτική αρχή (σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 13 έως 20 του Κανονισμού 679/2016 GDPR).

Στη συνέχεια αναλύουμε ενδεικτικά, μερικά από τα πιο σημαντικά δικαιώματά σας, όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία διατηρούμε, πώς και για ποιόν σκοπό χρησιμοποιούνται, πώς συλλέχθηκαν, αν δεν μας τα δώσατε εσείς άμεσα και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να λάβετε από εμάς χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε για εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχομένως μας ζητήσετε.

Δικαίωμα διόρθωσης

Υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνήστε μαζί μας εάν θέλετε να διορθώσουμε προσωπικά δεδομένα σας, σε περίπτωση που παρά τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας αυτά είναι διαφορετικά. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα με την είσοδό σας στον προσωπικό λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει στο inomofloating.com

Δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας

Διατηρείτε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, εάν θεωρείτε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με παράνομο τρόπο ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα για προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Δικαίωμα διαγραφής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου εάν το επιθυμείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν και εφόσον αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα στην επιχείρηση για κάποιον έννομο σκοπό, είτε για την ολοκλήρωση κάποιας εκκρεμούς ενέργειας είτε για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, έχετε δε δικαίωμα αντίρρησης σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τονίζεται ότι το δικαίωμά σας αυτό πιθανόν να μην είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί εάν:

Υπάρχει εκκρεμής διαφορά ή δικαστική διένεξη με την επιχείρησή μας.

Η αγορά που έχετε πραγματοποιήσει δεν έχει ακόμα αποσταλεί.

Έχετε οφειλές προς την επιχείρησή μας.

Έχετε κάνει κατάχρηση των υπηρεσιών μας (όπως, ενδεικτικά, επαναλαμβανόμενες ακυρώσεις παραγγελιών) εντός των δύο τελευταίων ετών.

Έχετε πραγματοποιήσει αγορά από εμάς (υποχρεούμαστε να ακολουθούμε πιστά την ελληνική νομοθεσία περί τήρησης των φορολογικών δεδομένων για όσο διάστημα αυτή υποδεικνύει).

Δικαίωμα στη φορητότητα

Έκαστος χρήστης έχει επιπλέον δικαίωμα στη φορητότητα (σύμφωνα με τη δυνατότητα που σας δίνει ο Κανονισμός 2016/679 GDPR) των προσωπικών του δεδομένων. Για τυχόν άσκηση των δικαιωµάτων σας µπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας/Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ως ορίζεται εν συνεχεία.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Κάθε χρήστης έχει επίσης δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή, με αποστολή e-mail στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας/Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Άρθρο 2 περ. ια του Ν. 2472/1997 και Άρθρο 7 του Κανονισμού 679/2016 GDPR).

Υπεύθυνη Επεξεργασίας/Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: ΙΝΟΜΟ ΕΕ

Εmail: sales@floatingbreakfast.com

Τηλ.: +30 6979 228 029

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση, και εντός (1) ενός μηνός από τη στιγμή που θα λάβουμε το αίτημά σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε για τυχόν παράταση που ενδέχεται να χρειαστεί για πρακτικούς λόγους, προκειμένου να σας απαντήσουμε. Αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ενδεχομένως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η επιχείρησή μας μπορεί να επιβάλει την καταβολή ευλόγου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια εποπτική αρχή στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr, τηλ. 210 6475600)

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και να ολοκληρωθεί μία παραγγελία με είδη που εμπορεύεται το inomofloating.com, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση προς την επιχείρηση, κάποιων προσωπικών στοιχείων από πλευράς του πελάτη.

Αυτά θα είναι: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), Νομός/Περιφέρεια, διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας (κινητού ή/και σταθερού), ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (e-mail) (σε περίπτωση αγοράς προϊόντων από κάποια επιχείρηση, θα χρειαστούν επιπλέον όλα τα φορολογικά της στοιχεία για την έκδοση τιμολογίου).

Το ηλεκτρονικό κατάστημα inomofloating.com χρειάζεται τα στοιχεία του πελάτη που παρέχονται κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής παραγγελίας, προκειμένου να επικοινωνήσει με αυτόν σχετικά με:

Την παράδοση της παραγγελίας.

Την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη.

Την επεξεργασία/διαγραφή της ηλεκτρονικής παραγγελίας λόγω ελλείψεων προϊόντων ή λόγω πιθανής τροποποίησης για οποιονδήποτε λόγο.

Ενημερώσεις σχετικά με νέα προϊόντα, προσφορές και λοιπά ενημερωτικά δελτία, τα οποία αφορούν σε ενέργειες marketing.

Τυχόν επιστροφή χρημάτων ή επιστροφή/αντικατάσταση προϊόντων.

Απάντηση σε ερωτήσεις, παράπονα, σχόλια.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα inomofloating.com απαιτεί από το τεχνικό προσωπικό του να παρέχει στους χρήστες/πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επεξεργάζεται τα δεδομένα των πελατών τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που δόθηκε από κάθε πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να μας παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι:

Μέσω εγγραφής σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα

Μέσω αγοράς από την ιστοσελίδα μας

Μέσω επικοινωνίας μαζί μας

Μέσω συμμετοχής σε τυχόν διαγωνισμούς

Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, συλλέγουμε εμείς τις πληροφορίες (παραδείγματος χάρη κατά την χρήση των cookies για να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας και να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας – δείτε παρακάτω).

Θυμηθείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τα δεδομένα που μας παράσχετε είναι αληθινά και ακριβή. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την ανακρίβεια ή το αναληθές των εν λόγω δεδομένων καθώς επίσης και για τις ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν. To https://inomofloating.com/  διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τις σχέσεις με τον εν λόγω χρήστη για τους ανωτέρω λόγους.

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο πελάτης στο ηλεκτρονικό κατάστημα inomofloating.com, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Στα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την αποστολή της παραγγελίας, έχουν πρόσβαση οι προμηθευτές μας, οι οποίοι ενδέχεται να σας αποστείλουν από τις αποθήκες τους τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, οι εταιρείες courierμε τις οποίες αυτοί συνεργάζονται και αυτές με τις οποίες εμείς συνεργαζόμαστε. Επίσης, η εταιρεία φιλοξενίας του ιστοτόπου σε server της στην Ευρώπη (τρέχουσα τοποθεσία στη Γερμανία), όπως και πιθανώς συνεργαζόμενες εταιρείες προγραμματισμού και digital marketing–διαφήμισης. Τέλος, σε περίπτωση πληρωμής μέσω κάρτας, συνδέεστε αυτόματα στο ασφαλές και κρυπτογραφημένο περιβάλλον ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς (η οποία αποκαλείται και πάροχος), όπου και καταχωρείτε τα στοιχεία της κάρτας σας. Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας. Τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών που χρησιμοποιούν οι πελάτες, ΔΕΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος inomofloating.com

Τα δεδομένα των cookies, περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Πολιτική Cookies σε ποιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις διατίθενται.

Σε καμία άλλη περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα inomofloating.com δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη συναίνεση του πελάτη, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμης οδού.

Τονίζεται ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας (τα οποία έχουν συλλεγεί online), χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση, στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, μέσω του ιστοτόπου της, inomofloating.com, διατηρεί τα δεδομένα των ηλεκτρονικών παραγγελιών για φορολογικούς σκοπούς σύμφωνα με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο. Τα στοιχεία των πελατών καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων και την αρχή της νόμιμης επεξεργασίας.

Ο πελάτης διατηρεί, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Με το παρόν δίνετε ως πελάτες/χρήστες τη ρητή συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς την οποία δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, ενώ μπορείτε να την ανακαλέσετε ή να τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή (άρθρο 2 του Ν. 2472/1997 και Άρθρο 7 του Κανονισμού 679/2016).

Το ηλεκτρονικό κατάστημα inomofloating.com  διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα όσον καιρό ο χρήστης/πελάτης παραμένει ενεργός. Σε περίπτωση που δεν είναι ενεργός ή που δεν πραγματοποιεί συναλλαγές με το inomofloating.com, τα δεδομένα του διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

To inomofloating.com δεν θα γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προώθησης ή/και επικοινωνίας, παρά μόνο μετά από ρητή συγκατάθεσή του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον GDPR.

Tο inomofloating.com δηλώνει ότι λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τήρησης της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/πελατών του. Το δίκτυό του προστατεύεται από Firewall, όπως επίσης υπάρχει πρόσβαση του κάθε χρήστη με διαφορετικό Username – Password και SSL certificate.

Το inomofloating.com  δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω άλλων δικτύων, εφόσον η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη δόκιμων μέτρων ασφαλείας, τα οποία επιβάλλονται από τη νομοθεσία και δεν ευθύνεται για την οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη, ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.

Εάν μας γνωστοποιήσετε, είτε μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας, είτε μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή/και τον αριθμό κινητού σας τηλεφώνου, ή οποιαδήποτε άλλο προσωπικό σας δεδομένο, επιλέγετε ταυτόχρονα τη χορήγηση και τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Σεβόμαστε στο έπακρο τα προσωπικά σας δεδομένα και επιθυμούμε την χρήση τους προς δικό σας όφελος και με σεβασμό στην ατομικότητά σας και στην ελευθερία σας.

Σε περίπτωση που θα προκύψουν διαφορές μεταξύ των πελατών ή μεταξύ πελατών και τρίτων και αποδεικνύονται με μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που κοινοποιούνται στο inomofloating.com, διατηρούμε το δικαίωμα τυχόν άρσης του απορρήτου των εν λόγω τηλεπικοινωνιών του πελάτη, όπως αυτό επιτρέπεται και αποτελεί υποχρέωση για το inomofloating.com, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αναφέρεται ρητά και συμφωνείται ότι οι προαναφερθέντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας που ισχύουν επί των συναλλαγών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι τυχόν διαφορές που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός inomofloating.com, σε περίπτωση που δεν επιλυθούν φιλικά, υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα inomofloating.com ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους, τους οποίους δεν ελέγχει. Σε περίπτωση που οδηγηθείτε μέσω τους ιστότοπου μας σε ιστότοπο τρίτου, σας παροτρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου τους.

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να αποστείλετε τυχόν παράπονά σας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής για περισσότερες λεπτομέρειες: www.dpa.gr

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (e-newsletter)

Σκοπός της συλλογής δεδομένων (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση) είναι η παροχή ενημέρωσης σχετικά με νέα προϊόντα, προσφορές, που αφορούν το inomofloating.com, καθώς και γενικότερα νέα της επιχείρησης/του κλάδου, ευχετήριες επιστολές/κάρτες κλπ.

Nόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συναίνεσή σας βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 περ. α του ΓΚΠΔ.

Για την αποστολή των e-mail χρησιμοποιούμε εντός της επιχείρησης δημοφιλές εργαλείο αποστολής ενημερωτικών e-mail.

Για να διασφαλίσετε ότι δεν υποπέσατε σε σφάλμα κατά την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθιερώσαμε μια διαδικασία double-opt-In: Αφού εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο προδιαγεγραμμένο πεδίο, θα σας αποστείλουμε έναν σύνδεσμο επιβεβαίωσης. Μόνο αν επιλέξετε τον εν λόγω σύνδεσμο επιβεβαίωσης θα αποσταλεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε.

Τα στοιχεία σας για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, καθώς και τα δεδομένα που συλλέγουμε από τα email και τα στατιστικά στοιχεία θα τα κρατήσουμε για όσο χρονικό διάστημα έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την παραλαβή των ενημερωτικών δελτίων.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, αν καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μέσω της ιστοσελίδας μας. Θα βρείτε τον σύνδεσμο για τη σελίδα κατάργησης εγγραφής στο τέλος του κάθε ενημερωτικού δελτίου. Εναλλακτικά μπορείτε να μας ειδοποιήσετε ότι επιθυμείτε την διαγραφή σας από τη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων, στο e-mail: sales@floatingbreakfast.com, όπως και εάν επιθυμείτε τη διαγραφή οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου σας.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα επεξεργαστεί και θα διεκπεραιώσει το αίτημά σας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία γνωστοποίησης.

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Στο inomofloating.com χρησιμοποιούμε plugins των μέσω κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να κάνουμε την ιστοσελίδα μας πιο προσωπική. Η επίσκεψή σας στις σελίδες μας μπορεί να παρακολουθείται από τα παραπάνω μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείτε ενεργά τα μέσα αυτά.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διαθέτει επίσης δικές της σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram κλπ).

Έχετε υπόψη σας ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο αποστέλλεται στην ιστοσελίδα μας μέσω των κοινωνικών δικτύων ή στις σελίδες κοινωνικών δικτύων της εταιρείας μας, μπορεί να προβάλλεται δημόσια, γι’ αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί, όταν παρέχετε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα.

Στις ιστοσελίδες τους, τα κατά περίπτωση μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τη φύση, τον σκοπό και την επεξεργασία των δεδομένων σας. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (PUSH NOTIFICATIONS)

Ανάλογα με την ηλεκτρονική συσκευή μέσω της οποίας πλοηγείστε στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τις προσφορές μας και τα νέα μας.

Για να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, ανάλογα με την πλατφόρμα και/ή τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

−    Desktop: Κάντε δεξί κλικ πάνω στην ειδοποίηση > απενεργοποιήστε ειδοποιήσεις από το eshop της ιστοσελίδας www.glamcapsule.com.

−    Mobile: Πηγαίνετε στο Κέντρο γνωστοποιήσεων > Ρυθμίσεις ιστότοπου > Ειδοποιήσεις > Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων από το e-shop της ιστοσελίδας inomofloating.com.

−    Κοινοί browsers:.

    Chrome: Ρυθμίσεις > Εμφάνιση Σύνθετων Ρυθμίσεων > Απόρρητο – Ρυθμίσεις περιεχομένου > Ειδοποιήσεις – Διαχείριση εξαιρέσεων > πληκτρολογήστε inomofloating.com και επιλέξτε «Αποκλεισμός».

    Firefox: Επιλογές > Περιεχόμενο > Ειδοποιήσεις – Επιλέξτε > inomofloating.com– «Απομάκρυνση σελίδας».

    Safari: Προτιμήσεις > Ειδοποιήσεις > Επιλέξτε «Άρνηση».

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Σε περίπτωση που επικοινωνείτε μαζί μας για γενικές ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα μας, κρατούμε τις απαραίτητες πληροφορίες που μας δίνετε, προκειμένου να απαντήσουμε στα αιτήματά σας.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περ.  στ’  του ΓΚΠΔ, δηλαδή το έννομο συμφέρον της επιχείρησής μας.

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, όπως το ονοματεπώνυμο, το e-mail και το τηλέφωνό σας, για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και για να κρατήσουμε σε αρχείο την επικοινωνία μας μαζί σας.

Τα δεδομένα σας, σε περίπτωση που δεν προχωρήσετε σε παραγγελία, διαγράφονται έξι (6) μήνες μετά την τελευταία σας επικοινωνία μαζί μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο. Από αυτά, τα cookies που κατηγοριοποιούνται ως απαραίτητα, αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας, καθώς είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των βασικών λειτουργιών του ιστοτόπου.

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies τρίτων που μας βοηθούν να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies θα αποθηκευτούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Έχετε επίσης την επιλογή να εξαιρεθείτε από αυτά ή ορισμένα από αυτά τα cookies. Ωστόσο, η εξαίρεση από ορισμένα από αυτά τα cookies μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία περιήγησής σας.

Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα τον περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας.

Χρησιμοποιούμε cookies για τη βελτίωση της απόδοσης του ιστοτόπου, για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας, για τη λειτουργία του GoogleAnalytics, όπως και cookiesαπό τρίτους (π.χ. κοινωνικά δίκτυα).

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον περιηγητή σας στον υπολογιστή, στο tablet, το κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή σας.

Κάθε cookie περιέχει πληροφορίες όπως συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχεται, τη «διάρκεια ζωής» του (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στη συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας αριθμός.

Ουσιαστικά, τα cookies επιτρέπουν στους ιστοτόπους να αποθηκεύουν διάφορες ανώνυμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο.

Στην παρούσα ιστοσελίδα, χρησιμοποιούνται cookies για ευκολότερη πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπο, για τον προσαρμόσουμε καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητά του.

Επιπλέον, τα cookies χρησιμοποιούνται για σύνταξη ανώνυμων στατιστικών επισκεψιμότητας. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τα cookies. Τα cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά στην δική σας συσκευή (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο) και η ιστοσελίδα δεν διατηρεί κανένα αρχείο ή βάση δεδομένων με προσωπικά δεδομένα σας.

Είδη cookies:

Web beacons – (γνωστά επίσης ως “σαφή GIF” ή “εικονοστοιχεία παρακολούθησης”) μπορούν να μας ενημερώσουν για πράγματα όπως: πόσοι άνθρωποι έρχονται στον ιστότοπό μας, εάν πρόκειται για επισκέπτες μίας φοράς ή συχνούς επισκέπτες, καθώς και για πόσο διάστημα, πόσο πείθονται από διαφημιστικές καμπάνιες στο διαδίκτυο και άλλα παρόμοια δεδομένα χρήσης ιστοτόπων. Όταν χρησιμοποιούνται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα web beacons μπορούν να μας ενημερώσουν για την ώρα που το e-mail ανοίχθηκε, εάν και πόσες φορές προωθήθηκε και σε ποια σύνδεση οι χρήστες κάνουν κλικ μέσα από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Βάσει αυτών των πληροφοριών, μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές που σας προσφέρουμε για την καλύτερη κάλυψη των ενδιαφερόντων σας, καθώς και για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και/ή ειδικές προσφορές, οι οποίες πιθανόν να σας ενδιαφέρουν.

Log Files – είναι αρχεία που καταγράφουν τη δραστηριότητα ιστού και συλλέγουν μη προσωπικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επίσκεψή σας ή τη χρήση του ιστοτόπου μας. Τα αρχεία καταγραφής μπορεί να μας βοηθήσουν να καταγράψουμε, μεταξύ άλλων: (i) τη διεύθυνση IP σας (διαγράφεται αυτόματα σε έναν χρόνο), η οποία είναι ένα μοναδικό σύνολο αριθμών που έχουν εκχωρηθεί στον υπολογιστή σας από τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) (σημειώστε ότι, ανάλογα με τον ISP σας, ο υπολογιστής σας μπορεί να είναι διαφορετικός κάθε φορά που συνδέεστε στο Internet), (ii) τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε και (iii) άλλες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική σας επίσκεψη, όπως τη διεύθυνση URL από την οποία ήλθατε στον ιστότοπό μας, την ημερομηνία και την ώρα που τον επισκεφθήκατε. Εκτός από τη χρήση αυτών των πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που συλλαμβάνονται μέσω αρχείων καταγραφής, όπως μια διεύθυνση IP (μαζί με τα προσωπικά σας στοιχεία) για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, τη διατήρηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο και να απαγορεύσουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση στις online υπηρεσίες μας σε ορισμένους χρήστες.

Απενεργοποίηση cookies στον Περιηγητή σας (browser)

Συνήθως, οι Περιηγητές Ιστοσελίδων (browsers) είναι ρυθμισμένοι ώστε να αποδέχονται όλα τα cookies. Αν το επιθυμείτε, είναι εφικτό να ρυθμίσετε τον δικό σας Περιηγητή να μην δέχεται cookies από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, να ειδοποιείστε όταν αποθηκεύει cookies ή να μην δέχεται καθόλου cookies.

Ωστόσο, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies για την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε σωστά όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται στον ιστότοπό μας.

Πώς μπορείτε να αναστείλετε τη χρήση cookies στον Περιηγητή σας (browser):

Στον Internet Explorer (έκδοση 11) μπορείτε να αναστείλετε τη χρήση cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις παράκαμψης των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές Διαδικτύου», «Απόρρητο» και μετά «Προχωρημένο».

Στο Firefox (έκδοση 39) μπορείτε να αναστείλετε τη χρήση όλων των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές», «Απόρρητο», επιλέγοντας στη συνέχεια «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού και τέλος ξεμαρκάροντας το «Αποδοχή cookies από ιστοτόπους».

Στο Chrome (έκδοση 44) μπορείτε να αναστείλετε τη χρήση cookies πηγαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Ρυθμίσεις Περιεχομένου», και επιλέγοντας «Παρεμπόδιση ιστοτόπων από τον καθορισμό στοιχείων» υπό τον τίτλο «Cookies».

Στο Safari (έκδοση 5.1.7) μπορείτε να αναστείλετε τη χρήση cookies επιλέγοντας «Επιλέγοντας Safari», «Προτιμήσεις», επιλέγοντας στη συνέχεια «Απόρρητο» και μετά προχωρώντας σε οποιαδήποτε απ τις παρακάτω ενέργειες. Για Μόνιμη Αναστολή Χρήσης Cookies: Το Safari δεν επιτρέπει σε κανέναν ιστότοπο, τρίτα μέρη ή διαφημιζόμενους να αποθηκεύουν cookies και άλλα δεδομένα στον υπολογιστή Mac. Ορισμένοι ιστότοποι πιθανόν να μην λειτουργούν σωστά εξ’ αιτίας αυτού.

Η αναστολή χρήσης όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρήση πολλών ιστοτόπων.

Εάν ανασταλεί η χρήση cookies, δε θα μπορεί ο χρήστης να κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων του ιστοτόπου.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τα cookies

Ρυθμίσεις διαφημίσεων Google: www.google.com/ads/preferences/?hl=el

Διαχείριση cookies διαφημιστικών εταιρειών για τις ΗΠΑ: www.aboutads.info/choices

Διαχείριση cookies διαφημιστικών εταιρειών για την ΕΕ:  www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

All About Cookies –www.aboutcookies.org

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ AΠΟΡΡΗΤΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της πολιτικής cookies χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε απορία ή επιπλέον πληροφορία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω στοιχεία:

INOMO EE

Email: sales@floatingbreakfast.com

Τηλέφωνο: +30 6979 228 029